Alumnado de 4º de primaria do CPI Plurilingüe Santa Lucía durante o Obradoiro de Biorresiduos.

A ORGANIZACIÓN O CAMIÑO SOSTIBLE IMPARTÍU OBRADOIROS AOS MÁIS PEQUENOS NOS QUE SE TRATA DE FOMENTAR A SEPARACIÓN DE BIORRESIDUOS EN ORIXE OU O TRATAMENTO DOS MESMOS MEDIANTE COMPOSTAXE DOMÉSTICA.

En Moraña, a 1 de marzo de 2023.

No marco das campañas de concienciación sobre biorresiduos impulsadas conxuntamente polos concellos de Moraña, Portas e Campo Lameiro, leváronse a cabo, o pasado día 23 e 28 de febreiro, unha serie de charlas nos centros educativos CPI Plurilingüe Santa Lucía, CPI Domingo FontánCEIP Pedro Antonio Cerviño.

Durante estes obradoiros, falouse da importancia da xestión en orixe dos residuos en xeral e dos biorresiduos en particular. O alumnado aprendeu ademais unhas nocións básicas de compostaxe, o que lles permitirá nun futuro contribuír á redución de residuos domésticos da fracción que máis peso ten nos fogares galegos (42%).

A iniciativa foi moi ben recibida polo alumnado e o profesorado dos centros, mostrando un gran interese en seguir aprendendo sobre técnicas verdes que, sendo pequenos xestos, axudan a loitar contra o cambio climático.

Dende os concellos de Moraña, Portas e Campo Lameiro valórase positivamente a participación dos centros educativos neste tipo de campañas de concienciación, xa que consideran que é fundamental que as novas xeracións participen activamente e se formen para lograr un futuro medioambiental mellor.

Cómpre destacar que aínda quedan prazas dispoñibles para participar nas campañas de compostaxe doméstica (orientada a familias con zona verde ou horta) e da implantación do contedor marrón (orientada a familias do núcleo urbano dos concellos).

Para máis información, os interesados poden contactar co concello da súa localidade, chamar ao 690 145 190 ou, no caso da campaña de compostaxe doméstica, inscribirse directamente en https://www.elcaminosostenible.org/biorresiduos.

Recordar tamén que has dúas iniciativas son completamente de balde, requirindo só estar motivado para formar parte deste proxecto a favor do medio ambiente.